miércoles, 10 de agosto de 2011

salva opina


Una més de masclisme incomprensible.

"Una sentència de l'Audiència Provincial de Múrcia conclou que amenaçar de mort a l'esposa en rebre la demanda de separació no constitueix un delicte d'amenaces en l'àmbit familiar, sinó només una falta".
"Gloriosa" contribució d'aquests jutges a la lluita contra la violència de gènere ( entengui's la ràbia i la preocupació que produeix semblant resolucions d'obligat compliment malgrat l'injust del seu contingut)... així, si des de la justícia es disculpa el masclisme violent, des de l'escola no s'imparteix l'educació necessària, igualitària i anti-sexista, en el si de les famílies se segueix donant discriminació pro-violència contra la dona, les esglésies "confirmen" la inferioritat de la dona, l'administració de l'estat i de les autonomies retallen i descuren a les persones violentades que volen acollir-se a la necessària protecció i ajudes, la TV , el cinema, els tabloides que ens inunden ens presenta a la dona com a mer objecte... com i quan es va a trencar la cadena del masclisme criminal?
Ràbia, dolor i inseguretat sens dubte.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario. En breve será publicado.